Rubriky
Akce

Seminář EaSI: Možnosti financování pro sociální oblast z prostředků EU- 14.06.2023, Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Pátý seminář pořádaný k EaSI se uskuteční 14.06.2023 v knihovně Jiřího Mahena v brně na adrese Kobližná 4 Brno. Registrace zde. Pozvánku na seminář naleznete níže:

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Zavedení Evropské služby sledování důchodů (ESF-2023-ETS)

Termín Způsobilost Žádosti mohou podávat jak jednotliví žadatelé, tak konsorcia. Aby byli žadatelé způsobilí, musí spadat do jedné z níže uvedených kategorií: Žádosti předkládané konsorciem by měly být složeny nejméně ze dvou žadatelů (příjemců; nikoli přidružených subjektů). Rozpočet Spolufinancování Další informace o výzvě

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU pro země EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 3: ESF-2023-EURES-CBC-SOCP – Spolupráce sociálních partnerů EURES Termín Způsobilost Rozpočet Spolufinancování Další informace o výzvě

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU prozemě EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 2: ESF-2023-POW-UDW-02 – Aktivity řešící problém nehlášené práce Termín Způsobilost Jednotliví nebo hlavní žadatelé, spolužadatelé a přidružené subjekty musí spadat do jedné z následujících kategorií: Rozpočet Spolufinancování Další informace o výzvě

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU prozemě EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 1: ESF-2023-EURES-CBC-ECP – Přeshraniční partnerství EURES Termín Způsobilost Rozpočet Spolufinancování Další informace o výzvě

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Vysílání pracovníků: posílení administrativní spolupráce a přístupu k informacím a činnosti zaměřené na řešení nehlášené práce (ESF-2023-POW-UDW)

Termín Způsobilost Rozpočet Spolufinancování Další informace o výzvě

Rubriky
Akce

Seminář EaSI: Možnosti financování pro sociální oblast z prostředků EU- 27.04.2023, Krajský úřad Plzeňského kraje (Plzeň)

Čtvrtý seminář pořádaný k EaSI se uskuteční 27.04.2023 v Zastupitelském sále Krajského úřadu Plzeňského kraje na adrese Škroupova 1760/18 Plzeň. Registrace zde. Pozvánku na seminář naleznete níže:

Rubriky
Výzvy

Prezentace pracovního programu pro rok 2023

Překlad prezentace pracovního programu programu EaSI pro rok 2023 do češtiny je ke stažení na odkazu níže: Originální verze v angličtině je k dispozici zde:

Rubriky
Výzvy

Pracovní program pro rok 2023

Překlad pracovního programu programu EaSI pro rok 2023 do češtiny je ke stažení na odkazu níže:

Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF Social Innovation+ ALMA

První výzva k předkládání návrhů iniciativy ESF Social Innovation+  Evropská mobilita a sociální začlenění znevýhodněných mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se ani se neškolí (NEET) Cílem této výzvy je pomoci členským státům začlenit ALMA do jejich programů ESF+ pilotováním nebo rozšiřováním operací typu ALMA.  ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) je iniciativa aktivního začleňování, jejímž cílem je posílit […]