Úvod

Vítejte na stránkách Národního kontaktního místa České republiky pro zaměstnanost a sociální inovace – EaSI NCP CZ

Hlavním cílem EaSI NCP CZ je informovat o větvi EaSI, jejích možnostech, požadavcích na žádosti, projektech a výsledcích, pomáhat aktérům v České republice a dalších členských státech a zemích účastnících se Evropského sociálního fondu+. Posláním EaSI NCP CZ je mimo jiné: přilákat více početných a kvalitních žádostí o financování z EaSI; usnadnit posílení místních partnerství; pomáhat při replikaci a rozšiřování projektů s vysokým potenciálem; podporovat účinné šíření informací.


Úkoly Národního kontaktního místa EaSI pro ČR:

1. Zřízení a provoz asistenční služby;

2. Organizace tematických akcí pro poskytování informací a dovedností;

3. Účast na tematických akcích pro šíření informací o EaSI;

4. Návštěvy projektů EaSI za účelem výměny osvědčených postupů;

5. Překlady materiálů relevantních pro EaSI do češtiny;

6. Vysílání českých pracovníků na stínování pracovních míst v evropských národních kontaktních místech;

7. Přijímání pracovníků evropských NCP na stínování pracovních míst v EaSI NCP CZ.


EaSI NCP CZ má podporu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), úzce s ministerstvem spolupracuje. EaSI NCP CZ také udržuje kontakt s místními, regionálními a národními veřejnými a soukromými subjekty, které investují mimo jiné do sociálních inovací, integrace a udržení pracovní síly, zaměstnanosti, (re)kvalifikace a profesionalizace. EaSI NCP CZ rovněž spolupracuje s vysoce kvalifikovanými zástupci a odborníky z organizací působících v českém pracovním sektoru (integrace pracovní síly, sociální služby, poskytovatelé pomoci a péče atd.). Odborný poradní sbor EaSI NCP CZ tvoří např:

  • Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  • Předseda Asociace občanských poraden
  • Romský koordinátor hlavního města Prahy, expert ROM Praha
  • Probační a mediační služba ČR
  • Předseda sekce rodinné politiky Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitel Sociálních služeb Praha 11
  • Expert na inovační projekty, Středočeský krajský úřad
  • Zástupce nadace Erudicio
  • Manažerka projektů sociálních inovací, odbor sociálních služeb, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • Manažer pro vytváření podniků, Evropský inovační a technologický hub EIT

EaSI NCP CZ tak má možnost propojit se a spolupracovat se subjekty, které přímo ovlivňují zaměstnanost a podmínky související se zaměstnaností v České republice. Cílem těchto synergií a strategické spolupráce je lépe informovat českou veřejnost a sektorové aktéry o větvi EaSI, jejích možnostech, požadavcích na uplatnění, projektech a výsledcích v České republice i v Evropě.


Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Pracovní program 2022

Roční pracovní program v češtině a angličtině ke stažení zde:

close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.