Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU pro země EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 3: ESF-2023-EURES-CBC-SOCP – Spolupráce sociálních partnerů EURES

Termín

 • Datum otevření: 21. února 2023
 • Datum uzávěrky: 03. května 2023 17:00:00 bruselského času
 • Doba trvání projektu je 24 měsíců.

Způsobilost

 • Členové nebo partneři EURES
 • Organizace sociálních partnerů na evropské, národní nebo regionální úrovni
 • Veřejné nebo soukromé služby zaměstnanosti
 • Organizace terciárního sektoru
 • Další relevantní subjekty působící na trhu práce EU/EHP, včetně evropských seskupení pro územní spolupráci.
 • Návrhy musí předložit konsorcium, které zahrnuje služby zaměstnanosti na regionální, místní a případně celostátní úrovni, organizace sociálních partnerů a případně další zúčastněné strany z nejméně dvou sousedních členských států.

Rozpočet

 • Alokace výzvy činí 12 000 000 EUR. Tato alokace může být navýšena maximálně až o 20 %;
 • Očekává se, že bude z výzvy financováno 10 až 15 projektů.

Spolufinancování

 • Náklady budou proplaceny v míře financování stanovené v grantové dohodě 95 %. Grant bude mít podobu grantu založeného na rozpočtu se smíšenými skutečnými náklady (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby). To znamená, že z něj budou hrazeny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na váš projekt (NE všechny rozpočtované náklady).

Další informace o výzvě

 • Výzva je určena evropským organizacím sociálních partnerů, aby podporovaly pracovní mobilitu uvnitř EU mezi svými členskými organizacemi a přizpůsobily ji cílům EURES.
 • Cílem je usnadnit spravedlivé vyhledávání, umísťování a nábor zaměstnanců.
 • Navrhované činnosti by měly zlepšit publicitu a zvýšit povědomí o síti EURES, spolupracovat s dalšími organizacemi na činnostech souvisejících se sítí EURES a zlepšit služby pro klienty z řad přeshraničních pracovníků.
 • Návrhy mohou zahrnovat také pořádání akcí pro zúčastněné strany, výměnu osvědčených postupů a poskytování pomoci při náboru a poradenství potenciálním uchazečům o zaměstnání a jejich zaměstnavatelům.
 • Vzdělávací aktivity pro poradce EURES a zaměstnance sociálních partnerů nejsou způsobilé.
 • Odkaz na výzvu: EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners (ESF-2023-EURES-CBC).
close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.