Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU prozemě EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 2: ESF-2023-POW-UDW-02 – Aktivity řešící problém nehlášené práce

Termín

  • Datum otevření: 21. února 2023
  • Datum uzávěrky: 03. května 2023 17:00:00 bruselského času
  • Doba trvání projektu je 24 měsíců.

Způsobilost

Jednotliví nebo hlavní žadatelé, spolužadatelé a přidružené subjekty musí spadat do jedné z následujících kategorií:

  • Orgány veřejné správy, jako jsou inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení, daňové orgány, celní orgány, migrační orgány, ministerstva pověřená bojem proti nehlášené práci, policie a státní zastupitelství.
  • Organizace sociálních partnerů na úrovni EU, na celostátní nebo regionální úrovni, které jsou ze zákona nebo na základě institucionální dohody oprávněny vykonávat úkoly v oblasti prosazování práva, mohou být hlavními žadateli. Ostatní organizace sociálních partnerů mohou být spolužadateli.
  • Neziskové organizace (soukromé nebo veřejné).

Rozpočet

  • Alokace výzvy činí 5 000 000 EUR. Tato alokace může být navýšena maximálně až o 20 %;
  • Očekává se, že bude z výzvy financováno 1 až 3 projekty.

Spolufinancování

  • Náklady budou proplaceny v míře financování stanovené v grantové dohodě 95 %. Grant bude mít podobu grantu založeného na rozpočtu se smíšenými skutečnými náklady (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby). To znamená, že z něj budou hrazeny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na váš projekt (NE všechny rozpočtované náklady).

Další informace o výzvě

close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.