Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Přeshraniční partnerství EURES a podpora spolupráce EURES v oblasti mobility uvnitř EU prozemě EHP a sociální partnery (ESF-2023-EURES-CBC)

Téma 1: ESF-2023-EURES-CBC-ECP – Přeshraniční partnerství EURES

Termín

 • Datum otevření: 21. února 2023
 • Datum uzávěrky: 03. května 2023 17:00:00 bruselského času
 • Doba trvání projektu je 24 měsíců.

Způsobilost

 • Členové nebo partneři EURES
 • Organizace sociálních partnerů na evropské, národní nebo regionální úrovni
 • Veřejné nebo soukromé služby zaměstnanosti
 • Organizace terciárního sektoru
 • Další relevantní subjekty působící na trhu práce EU/EHP, včetně evropských seskupení pro územní spolupráci.
 • Návrhy musí předložit konsorcium, které zahrnuje služby zaměstnanosti na regionální, místní a případně celostátní úrovni, organizace sociálních partnerů a případně další zúčastněné strany z nejméně dvou sousedních členských států.

Rozpočet

 • Alokace výzvy činí 12 000 000 EUR. Tato alokace může být navýšena maximálně až o 20 %;
 • Očekává se, že bude z výzvy financováno 10 až 15 projektů.

Spolufinancování

 • Náklady budou proplaceny v míře financování stanovené v grantové dohodě 95 %. Grant bude mít podobu grantu založeného na rozpočtu se smíšenými skutečnými náklady (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby). To znamená, že z něj budou hrazeny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na váš projekt (NE všechny rozpočtované náklady).

Další informace o výzvě

 • Obecným cílem tématu výzvy je usnadnit pracovní mobilitu pracovníků v rámci EU, zvýšit počet pracovních příležitostí a podpořit provádění nařízení EURES.
 • Přeshraniční partnerství musí být vytvořeno na základě skutečných potřeb, pokud jde o toky mobility a hospodářskou činnost, zejména při řešení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi v příhraničním regionu.
 • Přeshraniční partnerství musí poskytovat pomoc při náboru, poradenství a informace o životních a pracovních podmínkách a o učňovské přípravě a stážích a inzerovat poskytované informace a služby v souladu s komunikační strategií EURES.
 • Přeshraniční partnerství musí podporovat alespoň jednu z následujících činností: informace a pomoc po náboru, shromažďování a analýza důkazů o přeshraniční mobilitě, vypracování a provádění katalogu konkrétních opatření pro zvýšení nabídky přeshraniční učňovské přípravy a stáží, přispívání k provádění evropského pilíře sociálních práv a podpora ekologické a digitální transformace.
 • Odkaz na výzvu: EURES Cross-border partnerships and support to EURES cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners (ESF-2023-EURES-CBC).
close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.