Rubriky
Ukončené výzvy Výzvy

Výzva ESF+: Zavedení Evropské služby sledování důchodů (ESF-2023-ETS)

Termín

 • Datum otevření: 14. března 2023
 • Datum uzávěrky: 11. května 2023 17:00:00 bruselského času
 • Doba trvání projektu je 54-60 měsíců.

Způsobilost

Žádosti mohou podávat jak jednotliví žadatelé, tak konsorcia. Aby byli žadatelé způsobilí, musí spadat do jedné z níže uvedených kategorií:

 • veřejnoprávní subjekty, včetně organizací Členských států
 • neziskové soukromoprávní subjekty

Žádosti předkládané konsorciem by měly být složeny nejméně ze dvou žadatelů (příjemců; nikoli přidružených subjektů).

Rozpočet

 • Maximální výše grantu mezi 4 500 000 EUR a 5 000 000 EUR na jeden projekt.

Spolufinancování

 • Náklady budou proplaceny ve výši stanovené v grantové dohodě (80 %). Grant bude založen na rozpočtu a smíšených skutečných nákladech (skutečné náklady s prvky jednotkových nákladů a paušální sazby). To znamená, že budou proplaceny POUZE určité typy nákladů (způsobilé náklady) a náklady, které byly skutečně vynaloženy na váš projekt (NE všechny náklady uvedené v rozpočtu).

Další informace o výzvě

 • Primárním cílem akce je usnadnit pracovníkům a občanům informovanost o důchodech a zlepšit jejich přehled na individuální úrovni, zatímco sekundárním cílem je podpořit digitalizaci vnitrostátních důchodových systémů a zajistit jejich přeshraniční interoperabilitu.
 • Služba přeshraničního sledování důchodů bude zřízena na neziskovém základě a bude uživatelům poskytovat informace o důchodech zdarma.
 • Od úspěšného uchazeče se očekává, že vytvoří a bude provozovat online službu, která uživatelům umožní získat v uživatelsky přívětivé podobě prostřednictvím webového portálu nebo aplikace mimo jiné alespoň tyto informace: databázi poskytovatelů důchodů s funkcí vyhledávání, přístup k informacím o důchodech z nejméně 5 až 7 členských států a vhodnou strukturu správy.
 • Cíle by měly být realizovány postupně v průběhu pětiletého časového plánu projektu
 • podle konkrétních milníků.
 • Za další prioritu této akce bude považováno zvyšování povědomí o iniciativě, mobilizace příslušných zúčastněných stran a vytvoření širokého zájmu a podpory.
 • Odkaz na výzvu: Implementation of a European Tracking Service for pensions (ESF-2023-ETS).
close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.