Rubriky
Akce

Job-shadowing v České republice

Poznatky z návštěvy, jak se stát lepší hostitelskou organizací

Hostitelská organizace EaSI NCP CZ v zastoupení Stefanie-Felicia Pavel v rámci job-shadowingu přivítala Vjačeslavse Makarovse z EaSI NCP Lotyšsko a Vesnu Tomašik z EaSI NCP Slovensko. Job-shadowing se uskutečnil ve dnech 16. – 27. října 2023 a proběhl v Praze a Brně. Během těchto dvou týdnů proběhly následující aktivity:

Týden 1: Diverzita a různí aktéři změn

Job-shadowing byl zahájen v Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT) Urban Mobility East Hub. Pozornost byla věnována přístupné a inkluzivní městské mobilitě. Diskuse se take dotkla finančních toků pro vysoce inovativní projekty. Den pokračoval návštěvou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Návštěva ministerstva jakožto řídicího orgánu ESF+ byla silně zaměřena na rámec spolupráce a možnosti financování v rámci EaSI. Diskuse se zaměřila na žádost českých národních kontaktních míst o získání statusu národního kompetenčního centra, které by udrželo a rozšířilo své aktivity.

Uprostřed týdne se uskutečnila podnětná návštěva Asociace občanských poraden. Toto zasedání bylo doprovázeno statistikami a datovými soubory, které slouží k lepšímu pochopení a tím i zlepšení poradenských služeb pro místní komunitu ve všech 14 krajích České republiky. Později téhož dne se účastníci podívali na Prahu jinýma očima, očima člověka bez domova. Pod vedením sociálního podniku Pragulic se účastníci job-shadowingu připojili k prohlídce města s průvodcem z řad bezdomovců, která nabídla empatický pohled na sociální péči, problematiku bydlení a úspěchy i neúspěchy v oblasti sociálního začleňování.

Týden 2: Sociální péče a sociální zabezpečení – celoživotní úsilí

První den druhé týdne účastníci zavítali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Toto setkání osvětlilo zásadní politické aspekty a iniciativy, které se zabývají bydlením a sociálním bydlením v naší zemi. Účastníci měli možnost kriticky porovnat, jak si jejich země stojí v oblasti legislativy a konkrétních opatření na podporu zajištění bydlení, zejména pro ty nejzranitelnější. Tým ministerstva poskytl neotřelé a zasvěcené informace o legislativním návrhu, na kterém aktivně pracuje s cílem zavést v České republice zákon o sociálním bydlení.

Zbytek týdne jsme strávili mezi prostory sociálních služeb Prahy 4 a Prahy 9. Pracovníci sociálních služeb přivítali hosty v pečovatelském světě, který pečlivě přizpůsobují na míru svým klientům. V dalším průběhu týdne se účastníci zapojili do všestranné zkušenosti s neziskovou organizací Letokruh a zkoumali, jak lze vykonávat dobrovolnictví v každém věku. Kromě toho Sociální služby Praha 9 představily koncept kulturně aktivizačního centra pro seniory, kde je kladen důraz na komunitně zaměřené iniciativy.

NCP CZ doufá, že job-shadowing byl poučný a dále upevnil spolupráci a výměnu dobré praxe mezi evropskými NCP.

close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.