Rubriky
Ukončené výzvy

Výzva ESF+ EURES

Dovolujeme si vás informovat, že Komise zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci programu EURES pro cílenou mobilitu (TMS) financovaného z části ESF+ – EaSI. Byli bychom Vám vděčni, kdybyste Komisi pomohli s šířením informací mezi vnitrostátními zúčastněnými stranami nebo organizacemi relevantními pro oblasti, na které se výzva vztahuje. Název výzvy k předkládání návrhů a […]