Rubriky
EaSI

Bude to „easy“. Program EaSI má národní kontaktní místo v České republice


Pod zkratkou EaSI se skrývá název Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (v originále „EU Programme for Employment and Social Innovation“). Jedná se o finanční nástroj na úrovni EU, jež má za cíl prosazovat vysokou úroveň kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zaručovat odpovídající a důstojnou sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení i chudobě a zlepšovat pracovní podmínky. Od roku 2014 programy EaSI podporuje modernizaci politiky zaměstnanosti a sociální politiky, pracovní mobilitu a přistup k mikrofinancování a sociální podnikání.


V aktuálním programovacím období 2021–2027 bude program EaSI součástí Evropského sociálního fondu plus (ESF+). Mezi žadatele bude v programovacím období rozdělena celková částka 676 milionů EUR. O finanční prostředky budou moci zažádat především celostátní, regionální a místní orgány veřejné správy. Dále pak služby zaměstnanosti, sociální partneři, nevládní organizace, vysokoškolské instituce a výzkumné ústavy. Příspěvek EU u těchto projektů dosahuje do výše až 80 %. Další peníze na spolufinancování lze získat z dalších zdrojů MPSV.
Mezi hlavní úkoly národního kontaktního místa v České republice patří zřízení a provoz helpdesku, organizace tematických akcí pro poskytování informací a dovedností. Ale i účast na tematických akcích pro šíření informací o EaSI, návštěvy podpořených projektů z EaSI za účelem výměny osvědčených postupů. Dále pak překlady materiálů relevantních pro EaSI do češtiny, vysílání českých pracovníků na stínování pracovních míst v evropských NCP a zprostředkování spolupráce v rámci EaSI.
Více informací, nejen o plánovaných výzvách, se postupně dozvíte na kontaktních internetových stránkách národního kontaktního místa pro Českou republiku v rámci větve EaSI, jehož adresa je následující: https://easicr.cz/.

Kontaktní informace pro dotazy a konzultace jsou následující:

  • e-mail: info@easicr.cz
  • telefon: 222 761 062

Národní kontaktní místo v České republice bude v aktuálním monitorovacím období spravovat Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.

Zdroje informací:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/unijni-programy-(1)/lidske-zdroje,-socialni-soudrznost-a-hodnoty/program-eu-pro-zamestnanost-a-socialni-inovace
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=1081
Žádost č. 101053180 (EaSI NCP CZ), výzva: ESF-2021-NCP

close

Výzvy, semináře, novinky

Přihlaste se k odběru měsíčních aktualit z programu EaSI do vaší schránky.

Nespamujeme! Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.